Historia szkoły


Początki historii Szkoły Rolniczej w Zwoleniu sięgają 1920 roku. Wtedy to uchwalono ustawę, która nakazywała założenie w każdym powiecie dwóch szkól: męskiej i żeńskiej. Dzięki tej ustawie i dużemu zaangażowaniu światłych obywateli Zwolenia i okolic oraz władz powiatu kozienickiego w 1925 roku została utworzona Ludowa Szkoła Rolnicza Męska.


3 maja 1922 roku wmurowano akt erekcyjny, we wrześniu 1925 roku obiekt był gotowy. Placówką kierował Kazimierz Dzierzbicki. Młodzież mogła kształtować swoją osobowość także w oparciu o działalność kulturalną świetlicy i biblioteki. W gospodarstwie szkolnym łączono wiedzę teoretyczną z praktyką pod kierunkiem znakomitych pedagogów: Czesława Tomaszewskiego, Stanisława Podrygałło, Stanisława Ropelewskiego, Piotra Sznajdera, Franciszka Legackiego i innych. Przed wojną szkołę ukończyło około 40 absolwentów. Okupacja zburzyła normalny tok życia uczniów i nauczycieli. Przerwana została działalność dydaktyczna, a szkoła stała się siedzibą żandarmerii i miejscem kaźni dla wielu Polaków. To właśnie było inspiracją do późniejszego nadania placówce imienia Bohaterów Walki z Faszyzmem.

Po wyzwoleniu szkołę przekształcono w gimnazjum, później w liceum oraz od 1951r Państwowe Technikum Rolnicze. Liczba uczniów szybko wzrastała. Przystąpiono więc do opracowania planu rozbudowy szkoły i gospodarstwa. W 1963 roku oddano do użytku internat na 160 miejsc, pracownię mechanizacji, garaże oraz cielętnik. W 1964 powstał wydział kształcenia korespondencyjnego, który cieszył się dużym powodzeniem. W ciągu kilku lat tę formę kształcenia ukończyło około 300 słuchaczy. Istniały również filie naszej szkoły w Kazanowie i Tczowie oraz punkt w Bartodziejach. 1 Września 1978 roku utworzono Zespół Szkół Rolniczych, obejmujący swym zasięgiem 13 gmin. Prowadzono w nim naukę w szerokoprofilowym technikum rolniczym.
W 1992 roku utworzono technikum technologii żywności, od września 1998 r. młodzież może uczyć się w technikum agrobiznesu, a w 2004 r. utworzono liceum profilowane. We wrześniu 2002 roku szkoła zmieniła swoją nazwę na Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych oraz otworzyła nowe kierunki nauczania. Do tej pory placówkę ukończyło ponad 6 tys. absolwentów w różnych formach kształcenia. Z dumą możemy spojrzeć w naszą wieloletnią historię, ale też z ufnością patrzymy w przyszłość. Więcej informacji na temat kierunków kształcenia w szkole można znaleźć na stronie

Informacja wytworzona przez:
Mateusz Pisarski
email: mpisarski@finn.pl tel.:+48 (42) 684-98-91 fax: +48 (42) 684-98-92
, w dniu:  18‑04‑2007 14:22:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Pisarski
email: mpisarski@finn.pl tel.:+48 (42) 684-98-91 fax: +48 (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2007 14:22:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive